مراحل وقت گرفتن


از طریق تلفن 22034047 می توانید وقت بازدید خود را بگیرید اما ترجیح داده می شود که شماره تلفن 0070073-0919 را در موبایل خود ثبت کرده و از طریق تلگرام یا واتس اپ خود را معرفی می کرده و درخواست وقت معاینه نمایید
هر نوع مدارک که منعکس کننده شرایط دهانی و عمومی شما است همراه خود بیاورید, مانند رادیوگرافی, آزمایش خون و خود داروهایی که استفاده میکنید
توصیه می شود که جهت طرح درمان نهایی (بخصوص در موارد درمانی پیچیده) همراه با خود داشته باشید تا در تصمیم گیری به شما کمک نماید. زیرا گاهی اوقات چند طرح درمان ارائه میگردد
در صورت نیاز به تغییر وقت , حداکثر 24 ساعت قبل اعلام نمایید
3( توصیه می شود نیم ساعت قبل از وقت اعلام شده جهت ورود به مطب تنظیم نمایید (شهرتهران پیدا کردن فضای پارک ماشین آسان نیست